Евро проекти

План за възстановяване и устройчивост

Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-2867-C01 – “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Краен получател: АВА КОМЕРСИАЛ ЕООД

Обща стойност: 20 000лв., от които 20 000лв.
безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.07.2023 г.
Край: 10.09.2023 г.