Политика за настаняване

Общи условия
1.Условия за резервация:
1.1. Резервация в семейни хотели „Примавера“ бихте могли да направите по един от следните начини:
– обадете се на тел.: 00359886318040 или на рецепция 034445417 /034445417;
– пишете ни на e-mail: hotelsprimavera@abv.bg;
– заповядайте на място на една от рецепциите ни.
1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, Вие ще получите потвърждение за резервация в зависимост от начина, по който сте избрали да резервирате.
1.3. С цел потвърждаване на Вашата резервация по преценка на семейни хотели „Примавера“, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването. Плащане от Ваша страна очакваме при получаването на потвърждението. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, сe заплаща в деня на настаняване.
1.4. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на плащане на депозит.
1.5. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, семейни хотели „Примавера“ запазват правото си да анулират направена резервация.
1.6. При резервации по телефона „от днес за утре“ или „от днес за днес“, при които няма възможност за предварително заплащане на депозит, семейни хотели „Примавера“ гарантират запазване на помещението при настаняване до 18ч., освен ако не е уговорено друго с управителя на семейните хотели „Примавера“.
1.7. Когато клиент направи резервация в семейни хотели „Примавера“ се счита, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях. Резервации, приети по телефон и електронна поща се считат за възникващо договорно отношение.

2. Възможности за плащане:
2.1. В брой на място на рецепция;
2.2. С кредитна или дебитна карта;
2.3. С банков превод.

3. Цени за настаняване:
3.1. Цените на нощувките се определят съгласно актуален ценоразпис.
3.2. Семейни хотели „Примавера“ имат право да определят цени, различни от обявените в ценовата листа за дните на официални празници и за други периоди, изрично определени от семейни хотели „Примавера“.

4. Условия за анулиране на резервации:
4.1. Анулиране на резервация, можете да направите чрез телефонно обаждане.
4.2. При анулиране на резервацията в срок, по-кратък от 7 (седем) дни, преди деня на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняване, сумата платена предварително не се възстановява, а резервацията се счита за анулирана.
4.7. Семейни хотели „Примавера“ запазват правото си да анулират потвърдена и платена резервация в случай на непредвидени обстоятелства или форсмажор и независещи от хотелиера причини. В тези случаи семейни хотели „Примавера“:
– Предлага на клиента настаняване в друг хотел в близост или да се премести резервацията за друг период, при запазване на същите условия и цени.
– Възстановява платения от клиента депозит в 10 (десет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това, като не дължи неустойка на същия.

5. Условия за настаняване:
5.1. Настаняването се извършва от 13:00 ч. до 23:30 ч. или в друго време, след изрична уговорка с управителя.
5.2. Настаняването в семейни хотели „Примавера“ се осъществява след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите и посетителите. Предоставените лични данни се обработват при стриктно спазване на Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на личните данни и само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Семейни хотели „Примавера“ имат право да събират и използват лични данни на своите гости и посетители, когато същите се регистрират или направят резервация. Информацията, чрез се идентифицират включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която посетителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните услуги.
5.3. Семейни хотели „Примавера“ се задължават да не разкриват никаква лична информация и да не предоставя събраната информация за гостите и посетителите си на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен когато:
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
– в други посочени в закона случаи.
5.4. Всички цени, обявени от семейни хотели „Примавера“ са в български лева с включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.
5.5. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно на съответната рецепция на семейни хотели „Примавера“.
5.6. Напускането на стаите се извършва не по-късно от 12:00 ч. в деня за освобождаването.
5.7. При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса от 10 лв. за всеки просрочен час, освен ако не е уговорено друго с управителя на семейни хотели „Примавера“.
5.8. В стаите и в общите помещения на семейни хотели „Примавера“ не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, семейни хотели „Примавера“ при всеки случай на неспазване налага, без предварително уведомление, такса в размер на 150.00 лв.
5.9. Гостите и посетителите на семейните хотели „Примавера“ поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в семейни хотели „Примавера“. Гостите и посетителите на семейните хотели „Примавера“ са длъжни да пазят собствеността на семейни хотели „Примавера“. В случай на увреждане на имуществото на семейни хотели „Примавера“ и всички разходи за причинени материални щети се дължи обезщетение от клиента съответстващо на пазарната стойност на увредените движими/недвижими вещи.
5.10. При ползването на услугите на семейните хотели „Примавера“, в стаите и в стаи и общите помещения, гостите и посетителите не следва да нарушават спокойствието на останалите гости. Семейни хотели „Примавера“ не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, както и за щети, причинени от трети лица.
5.11. Гостите и посетителите, ползващи услугите семейни хотели „Примавера“ следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.
5.12. Гостите и посетителите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на семейни хотели „Примавера“. Екипът на семейни хотели „Примавера“ не носи отговорност за лица под 18 год., оставени без надзор.
5.13 Семейни хотели „Примавера“ си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.
5.14. Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в семейни хотели „Примавера“.
5.15.Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в семейни хотели „Примавера“ за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управителя.
5.16. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.
5.17. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта www.hotelsprimavera.com, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.