Защита на личните данни

Настоящата политика на хотели „Примавера“-Пазарджик за защита на неприкосновеността на личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, на страницата За контакти можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете на адрес hotelprimavera@abv.bg.

Важно е да знаете, че:
• Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашия сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги.
• В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на администратора; необходимост за изпълнение на договор и другите условия определени изчерпателно в чл. 6 GDPR.
• Националният ни надзорен орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.

Вашето право на поверителност е основен приоритет и е залегнало в основата при дизайна и изграждането на нашите системи и услугите, които предлагаме.
Предоставяйки ни Вашата информация, Вие ни се доверявате и това ни кара да поемем пълна отговорност за нейното законосъобразно обработване.
Стремим се към прозрачност при обработването на Вашите данни. Написахме нашата Политика за поверителност на личните данни и свързаните с нея документи на достъпен език, без твърде усложнени изрази и съдържащи достатъчно информация.
Настоящата Политика за поверителност на личните данни е в сила от 25 Май 2018.
Тази Политика за поверителност на личните данни е приложима за уебсайта ни и приложенията, които използваме.

Разбира се, не можем да Ви предоставим услугите си без да имаме известна информация за Вас, като „Бисквитки“ и други подобни технологии за събиране на данни. За разработка на нашата WEB страница ние използваме платформа и съответно използваме техните „бисквитки“ и подобни технологии при  спазване на стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС. Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта услуги.
Обработваме личните Ви данни на следните основания:
•    изпълнение на законови задължения, включващи изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите ни задължения да Ви уведомяваме за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др.
•    прилагане на легитимните интереси на  ползватели на Услугите, трети лица.
•    Вие сте дали своето съгласие – Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.
Ние обработваме Вашата информацията за следните цели: 
-Осигуряване, поддръжка и функционалност на нашите услуги – сключване или изпълнение на договори.

След като напуснете уебсайта ни или бъдете пренасочени към уебсайт или приложение на трета страна, вече не се уреждате от настоящата Политика за поверителност или Общите условия на нашия уебсайт.

Използваме трети страни, за да ни помогнат да оперираме и подобряваме услугите си. Тези трети страни ни помагат с различни задачи, включително хостинг и поддръжка на данни, анализи, грижа за клиентите, маркетинг, реклама, обработка на плащания и операции по сигурността. Ние следваме стриктен процес на проверка, преди да се ангажираме с доставчик на услуги или да работим с определен партньор. Всички наши доставчици на услуги и партньори трябва да приемат строги задължения за поверителност.
Вие, като субект на обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права.
Преди да имате тази възможност, е необходимо да Ви идентифицираме, като идентификацията Ви ще извършим на място на рецепция.
Определеният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до 1 (един) месец, който ние ще спазим, следвайки приетите от нас процедури.
Вие може да подадете искането си  в хартиен вид – до нашия офис и ние ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане по реда на GDPR.

Списък с правата Ви:
•    Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни, съгласно изискванията на Регламента;
•    Право на коригиране на личните данни – ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни.
•    Право на достъп до личните Ви данни – имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях. Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламента.
•    Право на изтриване на личните Ви данни – може да поискате да бъдете забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от Регламента.
•    Право на ограничаване на обработването – означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка.
•    Право на преносимост на данните – може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг администратор.
•    Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг.
•    Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане.
•    Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.
Отчитайки сложността на защитата на личните данни, ние сме акцентирали върху следните видове защита на личните данни – физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи и мрежи. Ние съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо за нашите легитимни интереси или е определено в законодателството на страната.

Тъй като винаги търсим нови и иновативни начини да Ви помогнем да изграждате уместни връзки, тази политика може да се промени с течение на времето.
Ако имате въпроси относно тази Политика за правото на поверителност на личните данни, можете да се свържете с нас на hotelprimavera@abv.bg.